Naam en adres van de school
Instituut Sint-Vincentius a Paulo
Pachthofstraat 3
9308 Gijzegem

Instellingsnummers:
SVI: 037259 311 2 41002 1
SVI1: 126151 311 2 41002 1

tel : 053 72 93 40
fax : 053 72 93 42
info@svi-gijzegem.be
www.svi-gijzegem.be

Schoolbestuur
VZW Opvoeding en Cultuur van de zusters van Gijzegem
Pachthofstraat 3
9308 Gijzegem

Voorzitter
De heer Eddy Van Goethem

Schooldirectie
Bij voorkeur te bereiken via het centrale nummer 053 72 93 40

Algemeen directeur
Meneer Bert Van den Abbeele | 053 72 93 43

Adjunct-Directeur SVI
Meneer Pieter Van den Bossche | 053 72 93 41

Directeur SVI1
Meneer Manfred Moortgat | 053 72 93 45