Beste oud-leerlingen, jubilarissen 2020,

Gisteren heeft het bestuur van de oud-llnbond Gijzegem beslist om het oud-leerlingenfeest, gepland voor 10-10-2020, af te gelasten. Het onzichtbare maar alomtegenwoordige coronavirus dwarsboomt onze plannen. We verplaatsen jullie dag naar dezelfde periode in 2021. De drastische maatregelen die we zouden moeten nemen om jullie en onze gezondheid te vrijwaren en om de school coronavrij te houden, zijn nauwelijks te overzien en te verwezenlijken zonder afbreuk te doen aan de huidige formule en aan de sfeer van vreugde die het weerzien in Gijzegem met zich meebrengt. Het wordt dus geen afstel maar uitstel.

Sommigen onder jullie werkten mee om de adressen van de klasgenoten up te daten, waarvoor hartelijk dank, en weten dat de uitnodigingen in augustus zouden volgen.

Mogen we vragen dat jullie in de mate van het mogelijke via eender welk sociaal medium, deze verschuiving naar oktober 2021 zouden willen doorzeggen aan klasgenoten die je kan bereiken.

Je kan dit bericht ook vinden op de schoolsite: www.svi-gijzegem.be Keuzebalk: SVI info , oud-leerlingenbond

Ook op de facebookpagina’s svi oud-leerlingen, oud-leerlingen SVI Gijzegem en Sint Vincentiusinstituut Gijzegem Alumni vind je dit bericht.

Ter verduidelijking : wie zijn de jubilarissen 2020?

Humaniora, Normaalschool, Kostschool afgestudeerd in 1950-1955-1960-1965- 1970-1980-1990-2000-2010.

Hou het veilig, hou het gezond !

Met vriendelijke groeten van de bestuursleden,

Zr. Hildegarde, Marie-Jeanne Wuytack, Lissa Nevens, Dominic Sanders,
Stefanie Bollaert, Rita Verhoeven, Rita Muylaert, Maria Van Den Bossche,
Liesbet Gabriëls, Ria Apers, Hilda Moens.Deze bond bestaat uit oud-leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel die samen instaan voor de organisatie van oud-leerlingenactiviteiten.