Schoolkosten

Kinderen naar school laten gaan vraagt een grote inspanning. Hierbij proberen wij een overzicht te geven van de kosten die in de loop van het schooljaar worden doorgerekend.

Van sommige zaken kennen wij nu al de correcte prijs, een aantal andere kunnen wij slechts ramen op basis van de kostprijs van het voorbije schooljaar.
Wij hebben getracht het overzicht zo volledig mogelijk te maken, maar wij hopen dat u begrijpt dat zich soms uitzonderlijke gelegenheden voordoen, die niet op voorhand te plannen zijn (vb. tijdelijke tentoonstellingen).

Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen deelnemen aan de activiteiten tijdens de lesuren.
Elke activiteit die wij plannen, vinden wij belangrijk en zinvol voor de leerlingen. Indien u problemen zou ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kan u contact opnemen met de directie. We kunnen dan afspraken maken over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren u een discrete behandeling.

 

Overzicht van de schoolkostenBetaling schoolrekening

De schoolrekeningen worden per trimester betaald d.m.v. een overschrijving.
De voorziene data zijn 17/11, 18/3 en 17/6 met een betaaltermijn van 15 dagen. In het 1ste jaar en de richting LOSP is er een extra schoolrekening voorzien begin oktober. De leerling krijgt de factuur mee en u wordt via smartschool verwittigd.
Kiest u ervoor om voor de schoolrekening met maandelijkse betalingen te werken, dan kan u contact opnemen met mevr. Christine Grysolle (directeur).

Uitpas aan kansentarief

Elke jongere heeft recht op een volwaardige ontwikkeling. Dit betekent naast schoolopleiding ook deelname aan cultuur en sport.
Verschillende gemeenten hebben hiervoor al ondersteunende initiatieven genomen.
Scholen in Aalst werken bijvoorbeeld samen met SOS Schulden op school vzw, Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen” en het OCMW van Aalst aan het verlagen van de schoolrekening. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de Uitpas.

Als u daarnaast denkt dat u ook in aanmerking komt voor de kansenpas, kan u met de school contact opnemen of die kansenpas aanvragen bij: “Mensen voor mensen” 053 78 36 60 of OCMW Aalst 053 76 50 62 of het Sociaal Huis 053 60 61 62

Dit geldt voor alle leerlingen van onze school. (Contact opnemen met het OCMW van uw stad of gemeente)

Alle informatie over de Uitpas aan kansentarief kan u ook altijd op school verkrijgen.

Studietoelage

Wie voor het nieuwe schooljaar een studietoelage wenst aan te vragen, kan een aanvraag indienen tot en met 30 juni 2019.

Studietoelagen voor het middelbaar onderwijs

Voor wie leerplichtig is, zijn er geen voorwaarden. Wie ouder is, moet slagen, een hoger leerjaar volgen dan het vorige jaar en niet meer dan één jaar overzitten.
Om een studietoelage te krijgen, mag het belastbaar inkomen een bepaalde grens niet overschrijden. Wanneer er na 1 januari 2018 grote veranderingen gekomen zijn in de gezinstoestand (overlijden, echtscheiding, feitelijke scheiding) of wanneer het inkomen verminderd is (door werkloosheid, ziekte, wegvallen van alimentatie) wordt er rekening gehouden met het huidige inkomen. De echtgenoot of echtgenote van het gezinshoofd wordt steeds meegeteld als persoon ten laste, ook als die overleden is.

Hoe een studietoelage aanvragen?

Een studietoelage en studiefinanciering vraagt u aan met een aanvraagformulier.
U kan dit formulier verkrijgen op het secretariaat van de school.
Om in aanmerking te komen, moet het formulier ten laatste op 30/06/19 toekomen bij de dienst, zelfs al zijn alle gegevens nog niet ingevuld.
Aarzel niet, doe steeds een aanvraag. U heeft immers niets te verliezen.

Via de zorgbalie bij de dienst Burgerlijke Stand (Werf 9, 9300 Aalst) kan u dit formulier GRATIS laten invullen. U kan er elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag terecht van 08.30 u. tot 14.30 u. Op woensdagnamiddag van 13.00u. tot 20.30u.

Ook op onze school kan u steeds terecht voor info of hulp bij het invullen van het formulier (vraag naar Mevrouw Annette De Picker).