1e graad
1e leerjaar A
Klassiek (meer info...)
Theoretisch Verkennend (meer info...)
2e gemeenschappelijk leerjaar
Basisoptie Klassieke Talen Latijn (meer info...)
Basisoptie Klassieke Talen Latijn-Grieks (meer info...)
Basisoptie Economie en Organisatie (meer info...)
Basisoptie Maatschappij en Welzijn (meer info...)
Basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen (meer info...)
Basisoptie Sport (meer info...)
2e graad
Doorstroomgericht
Grieks Latijn (meer info...)
Latijn (meer info...)
Economische wetenschappen (meer info...)
Humane wetenschappen (meer info...)
Maatschappij en welzijnswetenschappen (meer info...)
Moderne Talen (meer info...)
Natuurwetenschappen (meer info...)
Doorstroom/Arbeidsgericht
Maatschappij en welzijn (meer info...)
Sport (meer info...)
5e jaar
Doorstroomgericht
Economie-moderne talen (meer info...)
Economie-wiskunde (meer info...)
Grieks-Latijn (meer info...)
Moderne talen-Wetenschappen (meer info...)
Latijn-Wiskunde (meer info...)
Latijn-Wetenschappen (meer info...)
Welzijnswetenschappen (meer info...)
Humane Wetenschappen (meer info...)
Wetenschappen-Wiskunde (meer info...)
Doorstroom/Arbeidsgericht
Opvoeding en Begeleiding (meer info...)
Sportbegeleiding (meer info...)
6e jaar
ASO
Economie-Moderne Talen (meer info...)
Economie-Wiskunde (meer info...)
Grieks-Latijn (meer info...)
Humane Wetenschappen (meer info...)
Latijn-Wetenschappen (meer info...)
Latijn-Wiskunde (meer info...)
Moderne Talen-Wetenschappen (meer info...)
Wetenschappen-Wiskunde (meer info...)
TSO
Lichamelijke Opvoeding en Sport (meer info...)
Sociale en technische wetenschappen (meer info...)