De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van alle leerlingen. Zij wil ouders actief betrekken bij het onderwijsgebeuren en op een georganiseerde en democratische wijze de ouders bijstaan.

Deze raad organiseert activiteiten voor de ouders van de leerlingen (vooral informatief), ondersteunt andere activiteiten op school en doet aan fondsenwerving. Daarmee doen ze aankopen of financiŽle tussenkomsten die de leerlingen ten goede komen.

Met zijn allen bouwen zij mee aan een oudervriendelijke school, een school waar alle kinderen zich thuis voelen.

Voorzitter
Dhr. Patrick Tonneau

Secretaris
Mevrouw Cindy Rooms

Penningmeester
Mevrouw Katrien Donderwolcke

Website ouderraad:
www.or-svi.be

Contact:
voorzitter : voorzitter@or-svi.be
penning : penning@or-svi.be
quiz : quiz@or-svi.be