De schoolraad is een inspraakorgaan bestaande uit afgevaardigden van de directie, personeelsleden, lokale gemeenschap, ouders en leerlingen. Zij bespreken de algemene werking van de school.

Vertegenwoordiger van de directie
Mevrouw Christine Grysolle

Afgevaardigden van de personeelsleden
De heer Rigo Killemaes
Mevrouw Ann Geeroms
De heer Wim Claessens

Afgevaardigden van de lokale gemeenschap
Mevrouw Ria Apers
De heer Thomas Huyghe
Mevrouw Lieve Everaert

Afgevaardigden van de ouders
Mevrouw Katrien Donckerwolcke
Mevrouw Karine Van Damme
Mevrouw Hilde Van Medegael

Afgevaardigden van de leerlingen
Cornelis Evelien
Schockaert Mona
Vermeiren Freke