In het vijfde jaar doorlopen de leerlingen een reeks vakoverschrijdende projecten die aansluiten bij maatschappelijke thema’s. Daarbij is er aandacht voor zowel kennis als vaardigheden, met de focus op zelfstandig (samen)werken. Dit seminarie omvat 1 lesuur per week, aan elk project wordt vijf weken gewerkt.In het zesde jaar maken de leerlingen zelf een keuze, op basis van hun persoonlijke interesses en talenten, tussen een aantal vakoverschrijdende projecten. In tegenstelling tot het seminarie in het vijfde jaar krijgen de leerlingen de kans zich een heel schooljaar in deze materie te verdiepen. Dit seminarie omvat eveneens 1 lesuur per week.