SCHOOLJAAR 2019-2020 - INSCHRIJVINGEN EERSTE JAAR

De wetgever voorziet elke leerling van een recht op inschrijving in een school, weliswaar enkel na instemming met haar pedagogisch project en schoolreglement.
SVI Gijzegem behoort tot het LOP-gebied Aalst (Lokaal Overlegplatform). Alle hieronder vermelde data en aantallen zijn bekend bij het LOP.

In het eerste jaar van de humaniora schrijven we voor volgend schooljaar 180 leerlingen in.
Vanaf maandag 4 februari 2019 kunnen
- de kinderen die al een (half-)broer of (half-)zus in de humaniora van onze school hebben ingeschreven worden
- de kinderen van personeelsleden van de humaniora van onze school ingeschreven worden.

Vanaf zondag 17 maart 2019 staan de inschrijvingen open voor alle eerstejaars.
Tot 29 maart 2019 is de school verplicht procentueel voorrang te verlenen aan indicatorleerlingen. Tijdens deze voorrangperiode zal de school tot maximum 50 indicatorleerlingen inschrijven en tot maximum 130 niet-indicatorleerlingen.
Indicatorleerlingen zijn:
- kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage;
- kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.


Inschrijvingen gebeuren liefst na afspraak ( 053 72 93 40) op schooldagen tijdens de schooluren en gaan gepaard met een intakegesprek waarbij we tijd maken om al uw vragen te beantwoorden over de school.
Daarbij peilen we naar uw verwachtingen en bespreken we opties, eventuele medische problemen, leerzorg.
Gelieve bij de inschrijving de identiteitskaart of de ISI-kaart van de leerling mee te brengen, alsook een klevertje van de mutualiteit en voor het intakegesprek, indien mogelijk, het laatste rapport.

Op de INFONAMIDDAG 1e graad van zondag 17 maart 2019 (van 14 tot 18 uur) kunt u de school bezoeken. Op die dag kunt u kennismaken met leerkrachten, directie, leerlingenbegeleiders en onze infrastructuur bezoeken. Ook inschrijven is mogelijk op de infodag.
Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school.

INSCHRIJVINGEN 2019-2020 LEERLINGEN VAN 2DE TOT 6DE JAAR

INFONAMIDDAG 2e-3e graad zaterdag 4 mei 2019 (van 14 tot 18 uur)
Vanaf dinsdag 23 april 2019 kunnen leerlingen van het 2de tot het 6de leerjaar ingeschreven worden.
Deze inschrijvingen gebeuren liefst na afspraak (053 72 93 40) en gaan gepaard met een intakegesprek waarbij we tijd maken om al uw vragen te beantwoorden over de school. Daarbij peilen we naar uw verwachtingen en bespreken we opties, eventuele medische problemen, leerzorg.
Gelieve bij de inschrijving de identiteitskaart of de ISI-kaart van de leerling mee te brengen, en voor het intakegesprek, indien mogelijk, het laatste rapport.