Onze school werkt samen met boekenfondsservice Iddink. Iddink maakt individuele boekenpakketten en levert die aan huis in de loop van de laatste twee weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar.

Niemand is verplicht om via dit boekenfonds te huren en / of aan te kopen.

 

Bestelinformatie IDDINK - nieuwe leerlingen - klik hier

De boekenlijsten voor het schooljaar 2022-2023:

1 - Klassiek
1 - Verkennend
2 - Economie & Organisatie
2 - Grieks-Latijn
2 - Latijn
2 - Maatschappij en Welzijn
2 - Moderne Talen en Wetenschappen
2 - Sport
3 - Economische Wetenschappen
3 - Grieks-Latijn
3 - Humane Wetenschappen
3 - Latijn
3 - Maatschappij en Welzijn (dubbele finaliteit)
3 - Maatschappij en Welzijnswetenschappen (doorstroom finaliteit)
3 - Moderne Talen
3 - Natuurwetenschappen
3 - Sport
4 - Economische Wetenschappen
4 - Grieks-Latijn
4 - Humane Wetenschappen
4 - Latijn
4 - Maatschappij & Welzijn (dubbele finaliteit)
4 - Maatschappij & Welzijnswetenschappen (doorstroom finaliteit)
4 - Moderne Talen
4 - Natuurwetenschappen
4 - Sport
5 - Economie - Moderne Talen
5 - Economie - Wiskunde
5 - Grieks-Latijn
5 - Humane Wetenschappen
5 - Latijn - Wetenschappen
5 - Latijn - Wiskunde
5 - Lichamelijke Opvoeding & Sport
5 - Moderne Talen - Wetenschappen
5 - Sociaal Technische Wetenschappen
5 - Wetenschappen - Wiskunde
6 - Economie - Moderne Talen
6 - Economie - Wiskunde
6 - Grieks-Latijn
6 - Humane Wetenschappen
6 - Latijn - Wetenschappen
6 - Latijn - Wiskunde
6 - Lichamelijke Opvoeding & Sport
6 - Moderne Talen - Wetenschappen
6 - Sociaal Technische Wetenschappen
6 - Wetenschappen - WiskundeLegende boekenlijst:
Lijstcodes leermiddelenlijst
P: verplicht artikel in verplicht vak
K: verplicht artikel in keuzevak
X: voorgeschreven artikel voor eigen rekening, dat al in bezit leerling kan zijn (woordenboek, atlas)
A: artikel wordt door school aanbevolen voor eigen aanschaf leerling
B: artikel wordt als klassenset ingezet. U bestelt via een boekenfondsorder
S: ter kennisgeving aan leerling, dat via school iets wordt geleverd
Z: ter kennisgeving aan leerling, dat leerling hier zelf voor moet zorgen