Activiteiten in het kader van ons RSV-beleid

RSV staat voor Relationele en Seksuele Vorming. Wij hebben ervoor gekozen dit thema per graad aan te bieden.

RSV in de eerste graad
In de eerste graad zijn er zowel in het eerste jaar als in het tweede jaar de projectdagen "Respect4You&Me”. Thema’s die aan bod komen zijn omgaan met diversiteit, zelfvertrouwen opbouwen, een constructief gesprek opbouwen, omgaan met diversiteit, groepsdruk en vooroordelen.

In het tweede jaar bieden we bovendien een workshop aan o.l.v. JOETZ op klasniveau rond verschillende thema’s: puberteit en lichamelijke veranderingen, veilig vrijen en voorbehoedsmiddelen, relaties, weerbaarheid, identiteit (seksuele vorming).

RSV in de tweede graad
Tijdens de projectdag van het 3de jaar komen verschillende aspecten van RSV aan bod. Zo is er een infosessie over voorbehoedsmiddelen, porno, de eerste keer,…, zijn er op klasniveau opdrachten en wordt er ook aandacht besteed aan het thema ‘sexting’. Ook het toneel ‘Seks-thing’ wordt grondig nabesproken. Deze dag wordt volledig begeleid door de klassenleraar.

RSV in de derde graad
Voor de leerlingen van het vijfde jaar wordt gedurende een voormiddag een vormingspakket aangeboden door artsen in opleiding van de Universiteit Gent.

Activiteiten in het kader van ons alcohol-, drug- en gamepreventiebeleid
Als school hebben we ook een uitgebreid preventieplan rond de thema’s tabak, drugs, alcohol en gamen. Wij stemmen ons aanbod af op de richtlijnen van het Vigez.

Alcohol-en tabakspreventie in de eerste graad
In het eerste jaar plannen we het toneel ‘Smoor’ in het kader van tabakspreventie. In het tweede jaar ligt de focus op alcoholpreventie met de film ‘Afblijven’.

Alcohol-en tabakspreventie in de tweede graad
In het derde jaar volgen de leerlingen de workshop ‘drugstories’ waarbij er stilgestaan wordt bij de gevaren van drugs. In het vierde jaar staat het toneel ‘Black-out’ op het programma rond alcoholisme.

Alcohol-en tabakspreventie in de derde graad
In het vijfde jaar organiseren we samen met de klassenleraar de projectdag ‘Unplugged’ waarbij de leerlingen een getuigenis krijgen door een ex-alcoholist, en waarbij ook vaardigheden worden aangereikt om deze thema’s te bespreken, dit met ondersteuning van de preventiedienst van de stad ‘Aalst’. In het zesde jaar komt Vincent Leus getuigen over het verkeersongeval van zijn dochter Emilie.

Activiteiten in het kader van ons gezondheidsbeleid

We nemen als school ook deel aan de week van de geestelijke gezondheidszorg van 1 tot 10 oktober, aan de wereldaidsdag op 1 december en aan de PAARS/dag op 17 mei.

Activiteiten in het kader van verkeersveiligheid

Onze derdejaars volgen in samenwerking met de Stad Aalst een workshop rond de ‘dode hoek’.