Wij willen aan de hand van een transparant en coherent gezondheidsbeleid leerlingen bewust maken van het belang van een gezonde levensstijl op fysiek, psychisch en relationeel vlak.

De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie gebruiken we als ankerpunt om ons gezondheidsbeleid mee uit te bouwen nl: ’gezondheid is een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden, waarbij iedereen de kans moet hebben om als mens capaciteiten te ontwikkelen en te gebruiken met een maximaal aantal vrijheidsgraden en keuzemogelijkheden’. Ook ons pedagogisch project gaat uit van hetzelfde uitgangspunt nl. ‘we willen dat leerlingen groeien tot een harmonisch ontwikkeld persoon. Daarin speelt de lichamelijke en cognitieve ontwikkeling een rol, maar ook zeker de emotionele en de morele ontwikkeling.’

Het is ook de bedoeling dat leerlingen levenslange gewoonten ontwikkelen die horen bij een gezonde levensstijl. Door het uitbouwen van een gezondheidsbevorderende schoolomgeving proberen we ook structureel een gezonde levensstijl te implementeren door o.a. een laagdrempelig aanbod van bewegingsactiviteiten. Wij verkopen niet langer frisdrank in de refters tijdens de middagpauze. Wij stimuleren het gebruik van drinkflessen en de leerlingen kunnen steeds deze opnieuw vullen. We bieden wel plat water en spuitwater aan in plastieken flesjes. We kozen hiervoor opdat de leerlingen deze flesjes kunnen meenemen naar de klas. Tussen de lessen en tijdens de pauzes moedigen we het drinken van water aan.

Anderzijds bieden we wekelijks fruit aan op de speelplaats. Elke dinsdag en donderdag tussen 12h30 en 13h00 hebben de leerlingen de mogelijkheid om voor een halve euro een stuk fruit aan te kopen. Voordeliger is het aankopen van een fruitkaart. Deze kost 2 euro en je zoon/dochter krijgt daar 5 stukken fruit voor in de plaats: 1 banaan, 1 appel, een trosje druiven, 2 mandarijnen, 1 nectarine,… dit afhankelijk van het seizoen. De fruitkaarten kunnen aangekocht worden op het secretariaat. In de refters kunnen de leerlingen tijdens de middagpauze met deze fruitkaarten ook steeds een stuk fruit bekomen.Een andere doelstelling waar we als werkgroep RSV-gezondheid aan werken, is een vormingsaanbod rond tabaks-, drugs- en alcoholpreventie voor alle leerjaren.