Onze laatstejaars worden op de hoogte gebracht van de mogelijkheden na het secundair onderwijs via een infotheek met brochures van de hogescholen/universiteiten en via affiches van informatiedagen. Hiernaast is er ook een infomoment voor de leerlingen en de ouders van de 6de jaars (start to study) en vindt er een infoavond plaats voor de laatstejaars met oud-leerlingen van de school op vrijdag 29 maart 2019. Bij voldoende interesse zal de school een bezoek organiseren aan de Sid-In beurs (17- 18 januari 2019, Flanders Expo Gent). Dit schooljaar zal de school ook het programma Columbus gebruiken om de leerlingen te helpen bij het maken van de juiste studiekeuze. Voor meer info kan u steeds terecht bij mevrouw Hilde Pauwels.

De ouders worden dus nauw betrokken bij het keuzeproces van hun zoon/dochter door middel van infoavonden en oudercontacten voor alle jaren, waarop ook de CLB-medewerkers aanwezig zijn.