Ook in het vierde jaar begeleiden wij de leerlingen in de keuze van een gepaste studierichting volgens interesse en mogelijkheden.
In de les Nederlands gaan we via de site www.onderwijskiezer.be na waarin de leerling belangstelling heeft en wat de studiehouding is. De resultaten hiervan bezorgen de leerlingen aan hun klassenleraar, die deze informatie verzamelt op het studiekeuzedocument van de leerling. De leerling kan vervolgens zelf twee studierichtingen aanduiden. Aan u, als ouder, wordt gevraagd hierover uw mening te geven. Tenslotte formuleert de klassenraad aan de hand van alle gegevens een advies, dat de klassenleraar op het oudercontact van april met u bespreekt.
In het tweede trimester organiseren wij ook een infoavond waarop de stamvakken van onze studierichtingen worden voorgesteld. Ouders en leerlingen krijgen tevens een overzicht van de doorstromingsmogelijkheden naar de derde graad.