Studiekeuze in het 1ste jaar


In het eerste jaar maken alle leerlingen van 1 verkennend via een carrousel kennis met een aantal basisopties in het tweede jaar.

Ook tijdens de lessen ‘leven en leren’ komt de studiekeuze aan bod.

Via een infoavond in het 2de trimester worden alle basisopties voorgesteld aan ouders en leerlingen. Daaropvolgend is er een oudercontact in de maand april waar de ouder in gesprek kan gaan met de klassenleraar over het voorlopig advies van de klassenraad.


Studiekeuze in het 2de jaar


In het tweede jaar doorlopen alle leerlingen een studiekeuzetraject. Dit traject start begin februari met een projectdag waarop de leerlingen informatie aangeboden krijgen omtrent de mogelijkheden naar het 3de jaar toe. Ze krijgen op deze dag extra toelichting over het schooleigen studieaanbod. Ook het niet-schooleigen studieaanbod komt aan bod. Daarnaast gaan zij via een vragenlijst op zoek naar eigen interesses en talenten.

Tijdens een infoavond voor de ouders (en leerlingen) wordt er tijdens een algemeen gedeelte toelichting gegeven over ons studieaanbod. Nadien kan er extra uitleg van de vakcollega’s verkregen worden tijdens een infomarkt.

Hierna geven de leerlingen en ouders hun top 3 door aan de school. Tijdens de klassenraad worden deze besproken en vormt de klassenraad hun advies.

Het traject eindigt met een oudercontact (april) waarop het advies van de klassenraad besproken wordt.