OPENLEERCENTRUM EN DIDACTISCHE ZOLDER

Om beter te kunnen inspelen op de vernieuwde onderwijsmethodes, heeft onze school een openleercentrum gebouwd alsook werd de voormalige studiezaal na een totaalrenovatie omgetoverd tot een didactische zolder. Deze ruimtes maken een meer gedifferentieerde aanpak mogelijk, en geeft de leerlingen de mogelijkheid om actiever en zelfstandiger mee te werken aan hun leerproces. De nadruk verschuift zo van het klassikaal lesgeven naar de meer individuele leerlingenbegeleiding, waarbij uitdagen en remediŽren centraal staan.

REFTER / STUDIE


Door de bouw van een nieuwe refter is het mogelijk de leerlingen een warme maaltijd aan te bieden.
Buiten de middagpauze wordt de refter ook gebruikt als studiezaal waar de leerlingen terecht kunnen bij afwezigheid van leerkrachten, of tijdens de proefwerken.FEESTZAALWETENSCHAPSLOKALEN

Aangezien leerlingen steeds meer zelf moeten experimenteren in plaats van te kijken naar de demonstratieproeven door de leerkracht vooraan, heeft de school de wetenschapslokalen verbouwd zodat ook de leerling aan ingerichte labotafels kan werken.
Ook de vloer, plafond, raamwerk, verlichting en ventilatiesysteem werden vernieuwd.