SVI wil jonge mensen vormen en de leerling centraal stellen en dit met een open geest.

Daarom is onze school leerlinggericht. Onze school wil zich profileren als een school waar elk kind als individu met zijn talenten en beperkingen aandacht krijgt.

Wij bedoelen hiermee:
dat de leerling centraal staat
dat elke leerling de moeite waard is
dat we de leerlingen in nood zolang mogelijk zullen begeleiden en helpen
dat we tijd maken voor en aandacht besteden aan leerlingen die op affectief en socio-economisch vlak minder bevoordeeld zijn

Een leerstoornis, een handicap, een andere taal verdelen de kaarten onder de kinderen van bij de start vaak op een ongelijke manier.
Een goede zorg op school kan veel verhelpen aan deze ongelijke beginsituatie. In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden dan ook. Deze kinderen stellen heel uitdrukkelijk de school voor de uitdaging om hen individueel te begeleiden.
Het is daarom belangrijk dat de school de ontwikkeling van de individuele leerling of de leerlingengroep gaat opvolgen. Om zicht te krijgen op dit ontwikkelingsproces gebruikt men een leerlingvolgsysteem. Dit systeem is zowel digitaal als op papier aanwezig.

 

 

Onze visie op zorg en leerlingenbegeleiding kan je hier terugvinden.