Schoolkosten

Kinderen naar school laten gaan vraagt een grote inspanning. Hierbij proberen wij een overzicht te geven van de kosten die in de loop van het schooljaar worden doorgerekend.

Van sommige zaken kennen wij nu al de correcte prijs, een aantal andere kunnen wij slechts ramen op basis van de kostprijs van het voorbije schooljaar.
Wij hebben getracht het overzicht zo volledig mogelijk te maken, maar wij hopen dat u begrijpt dat zich soms uitzonderlijke gelegenheden voordoen, die niet op voorhand te plannen zijn (vb. tijdelijke tentoonstellingen).

Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen deelnemen aan de activiteiten tijdens de lesuren.
Elke activiteit die wij plannen, vinden wij belangrijk en zinvol voor de leerlingen. Indien u problemen zou ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kan u contact opnemen met de directie. We kunnen dan afspraken maken over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren u een discrete behandeling.

 

Overzicht van de schoolkostenBetaling schoolrekening

De schoolrekeningen worden per trimester betaald d.m.v. een overschrijving. Er zijn 3 momenten voorzien met een betaaltermijn van 15 dagen. In het 1ste jaar en de richting LOSP is er een extra schoolrekening voorzien begin oktober. U krijgt de factuur digitaal en u wordt via smartschool verwittigd.
Kiest u ervoor om voor de schoolrekening met maandelijkse betalingen te werken, dan kan u contact opnemen met dhr. Bert Van den Abbeele (adjunct-directeur).

Uitpas aan kansentarief

Elke jongere heeft recht op een volwaardige ontwikkeling. Dit betekent naast schoolopleiding ook deelname aan cultuur en sport.
Verschillende gemeenten hebben hiervoor al ondersteunende initiatieven genomen.
Scholen in Aalst werken bijvoorbeeld samen met SOS Schulden op school vzw, Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen” en het OCMW van Aalst aan het verlagen van de schoolrekening. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de Uitpas.

Als u daarnaast denkt dat u ook in aanmerking komt voor de kansenpas, kan u met de school contact opnemen of die kansenpas aanvragen bij: “Mensen voor mensen” 053 78 36 60 of OCMW Aalst 053 76 50 62 of het Sociaal Huis 053 60 61 62

Dit geldt voor alle leerlingen van onze school. (Contact opnemen met het OCMW van uw stad of gemeente)

Alle informatie over de Uitpas aan kansentarief kan u ook altijd op school verkrijgen.

Studietoelage

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag – groeipakket – automatisch toegekend (en moet dus niet meer worden aangevraagd).

https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket