De pedagogische raad is een inspraakorgaan bestaande uit onderwijzend en ondersteunend personeel. Zij buigen zich samen met de directie over de algemene werking van de school en vertegenwoordigen de stem van alle leerkrachten.