Het CLB werkt multidisciplinair, onafhankelijk, gratis en discreet. Zowel leerlingen, ouder(s) als de school kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar behoort er niet toe. U kan dus gerust onafhankelijk van de school bij hen terecht, maar enkel bij het CLB dat samenwerkt met de school waar uw dochter/zoon ingeschreven is. Bij schoolverandering behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid tot de inschrijving in een school die onder de verantwoordelijkheid van een ander CLB valt. De school en het CLB wisselen op overlegmomenten relevante gegevens uit die voor de begeleiding op school nodig zijn. Dat gebeurt binnen de grenzen van de deontologie, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim van de CLB-medewerker. U kan aangeven welke informatie wel of niet mag uitgewisseld worden.

Contactgegevens:
Vrij CLB Aalst
Adres: Langestraat 12, 9300 Aalst
Tel: 053/78 85 10
Fax: 053/78 55 97
www.vclbaalst.be
info@vclbaalst.be

Actuele openingstijden kan u terug vinden op www.vclbaalst.be

CLB-medewerkers:
De CLB-contactpersoon is op regelmatige basis aanwezig op school. Het is wenselijk eerst een telefonische afspraak te maken. De persoonlijke contactgegevens vindt u terug op www.vclbaalst.be/scholen.

Contactpersoon:
Contactpersoon: Mevr. Silke Nys
(silke.nys@vclbaalst.be)
Contactpersoon medisch onderzoek: Mevr. Els Buyle
(els.buyle@vclbaalst.be)