Foto's oud-leerlingendag 14 oktober 2023

Onthaal
Receptie
Buffet
Aan tafel
Klasfoto's
Rondgang
Napraten en Koffie


Beste oud-leerling(e)
Op zaterdag 14 oktober 2023 vierden we de oud-leerlingen die afstudeerden in de jaren 1953-1958-1963-1968-1973-1983-1993-2003-2013 in één van onze afdelingen van de normaalschool of de humaniora. Ruim 300 oud-leerlingen schreven zich in om hun jubileum te vieren. De nieuwe en ruime Aula in SVI Gijzegem was een prachtige locatie voor dit feest.

Dankzij de inzet van het 12 leden tellende bestuur, de schooldirectie, de oud-leerkrachten van de normaalschool en de humaniora van Sint-Vincentius a Paulo, een 30-tal leerkrachten van het huidige SVI-Gijzegem en de vele vrijwilligers oud-leerlingen is het een zeer geslaagde reünie geworden.

Éen van de vele dankwoordjes:
Graag wil ik de kern en alle medewerkers bedanken voor de aangename oud-leerlingendag. Het was een beetje afscheid nemen van het verleden (onze gebouwen vol met herinneringen zijn weg) en fier zijn op de nieuwe realisaties van de school. Hopelijk tot binnen 5 jaar.
Sabine Landrieu LNS-1968

Als je klikt op de woorden: onthaal, receptie, buffet, aan tafel, klasfoto’s, rondgang en napraten bij koffie, bovenaan dit beeld, dan kan je de foto’s van dit feest zien.

De volgende oud-leerlingendag is op zaterdag 12 oktober 2024. Dan zijn de jubilarissen van de volgende diplomajaren van harte welkom: 1959, 1964, 1969, 1974, 1984, 1994, 2004 en 2014.

Voor adreswijzigingen stuur je best een mailtje naar mj.wuytack@skynet.be . Hartelijke groeten van het bestuur van de oud-leerlingenbond SVI Gijzegem,

Hilda Moens, Ria Apers, Marie-Jeanne Wuytack, Rita Verhoeven, Rita Muylaert, Maria Van den Bossche, Stefanie Bollaert, Lissa Nevens, Liesbet Gabriëls, Dominic Sanders, Martine Bosman, Ann Verhofstadt.
© 2015 , All Rights Reserved

Design and coding by SVI Gijzegem