SCHOOLJAAR 2022-2023 - INSCHRIJVINGEN EERSTE JAAR

De wetgever voorziet elke leerling van een recht op inschrijving in een school, weliswaar enkel na instemming met haar pedagogisch project en schoolreglement.
SVI Gijzegem behoort tot het LOP-gebied Aalst (Lokaal Overlegplatform). Alle hieronder vermelde data en aantallen zijn bekend bij het LOP.

In het eerste jaar van de humaniora schrijven we voor volgend schooljaar 200 leerlingen in.
Vanaf dinsdag 1 februari 2022 kunnen
- de kinderen die al een (half-)broer of (half-)zus in de humaniora van onze school hebben ingeschreven worden
- de kinderen van personeelsleden van de humaniora van onze school ingeschreven worden.

Vanaf zondag 13 maart 2022 staan de inschrijvingen open voor alle eerstejaars.
Tot 28 maart 2022 16u. is de school verplicht procentueel voorrang te verlenen aan indicatorleerlingen. Tijdens deze voorrangperiode zal de school tot maximum 72 indicatorleerlingen inschrijven.
Indicatorleerlingen zijn:
- kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage;
- kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.


Inschrijvingen gebeuren liefst na afspraak ( 053 72 93 40) op schooldagen tijdens de schooluren en gaan gepaard met een intakegesprek waarbij we tijd maken om al uw vragen te beantwoorden over de school.
Daarbij peilen we naar uw verwachtingen en bespreken we opties, eventuele medische problemen, leerzorg.
Gelieve bij de inschrijving de identiteitskaart of de ISI-kaart van de leerling mee te brengen, alsook een klevertje van de mutualiteit en voor het intakegesprek, indien mogelijk, het laatste rapport.

Op de INFONAMIDDAG 1e graad van zondag 13 maart 2022 (van 14 tot 18 uur) kunt u de school bezoeken. Op die dag kunt u kennismaken met leerkrachten, directie, leerlingenbegeleiders en onze infrastructuur bezoeken. De huidige coronamaatregelen verplichten ons echter verschillende scenario's uit te stippelen. Via onderstaande link kan je je inschrijven voor de infodag. Naargelang de gangbare kleurcode zal je enkele dagen op voorhand verwittigd worden over het verdere verloop.

Ik schrijf me in voor de infodag op 13 maart.INSCHRIJVINGEN 2022-2023 LEERLINGEN VAN 2DE TOT 6DE JAAR


Vanaf dinsdag 19 april 2022 kunnen leerlingen van het 2de tot het 6de leerjaar ingeschreven worden.
Deze inschrijvingen gebeuren liefst na afspraak (053 72 93 40) en gaan gepaard met een intakegesprek waarbij we tijd maken om al uw vragen te beantwoorden over de school. Daarbij peilen we naar uw verwachtingen en bespreken we opties, eventuele medische problemen, leerzorg.
Gelieve bij de inschrijving de identiteitskaart of de ISI-kaart van de leerling mee te brengen, en voor het intakegesprek, indien mogelijk, het laatste rapport.