Leerlingenraad

De school hecht veel belang aan de actieve participatie van leerlingen in het schoolbeleid. Hiervoor wordt in de eerste plaats beroep gedaan op de leerlingenraad.

Er wordt aandacht besteed aan de opvang en begeleiding van nieuwe leerlingen in de leerlingenraad. Wat is de leerlingenraad?
• Het is een overkoepelende raad waar de hoofdverantwoordelijken van elke deelraad in zetelen.
• Ze coördineert de verschillende raden.
• Ze vertegenwoordigt en spreekt in naam van alle leerlingen tot de directie, de leerkrachten en de schoolraad.
• Ze verdedigt de belangen van de leerlingen.
Vips

De VIP’s (min. 1 leerling per klasgroep) worden de eerste weken van het schooljaar verkozen door de klasgenoten of door de klassenleraren (op basis van motivatie, inzet en mondigheid). Ze verzorgen de communicatie tussen hun klasgenoten en de andere instanties. Via smartschool worden de vips op regelmatige tijdstippen op de hoogte gehouden van de komende activiteiten.
Enkele keren per jaar kunnen ze extra taken krijgen (enquetes …), maar dit blijft tot een minimum beperkt. Enkel bij het uitvoeren van de hun gevraagde opdrachten kunnen ze de proefwerkenroosters op voorhand inkijken en hun wensen uiten.


Deelraden

In de eerste plaats bieden we de leerlingen een ontspanningsmoment aan tijdens de middagpauze. Daarnaast gaan we via deze raden ook op zoek naar talent bij onze leerlingen. We trachten hun talent verder te laten ontwikkelen door hen een plaats en forum te geven.
Op een derde niveau willen we hen aanzetten om hun talent ook aan andere leerlingen door te geven. De raden worden actief ondersteund door de directie en enkele leerkrachten. Zowel voor de leerlingenraad als voor de verschillende raden is er een voorzitter (leerling) en een leerkracht die eindverantwoordelijke is.

Sportraad

Organiseren van en aanzetten tot sportieve middag- en buitenschoolse activiteiten voor en door de leerlingen.Studio SVI

Studio SVI focust zich op muziek draaien en leerlingen DJ-cursussen geven. 1 a 2 middagen in de week zal op de speelplaats van blok C muziek gedraaid worden.Accu

Creatief talent ruimte en aandacht geven om te ontwikkelen.
Klas- en graadoverschrijdend laten proeven van cultuur met grote en vooral met een kleine C door leerlingen te stimuleren om zelf aan cultuur te doen en zelf culturele activiteiten te organiseren.Creativs

Creatief aan de slag gaan door het organiseren van workshops waar leerlingen op een leuke en verantwoorde manier knutselen met verschillende materialen. Een gezonde mix van jongensdromen en leuke meisjesactiviteiten.SVI TV

SVI TV tracht 8 afgewerkte tv-momenten te creëren. Elke leerling met talent als reporter, cameraman of -vrouw, technieker of monteur, is welkom. Men hoeft nog niets te kennen, wel overlopen van interesse ….

De doelstelling is dat we 8 keer per jaar een “nieuws”-flash maken over activiteiten op de school die kunnen uitgezonden worden op onze schermen, maar die ook via Youtube en de facebookpagina van de school te bekijken zijn.