Activiteiten in het kader van ons RSV-beleid

RSV staat voor Relationele en Seksuele Vorming. Wij hebben ervoor gekozen dit thema per graad aan te bieden. Dit schooljaar nemen we ook deel aan een onderzoek van de Artevelde Hogeschool.

RSV in de eerste graad
Projectdag ‘Kies kleur tegen pesten’ in het 1ste jaar (relationele vorming).
Workshop o.l.v. JOETZ op klasniveau in het 2de jaar rond verschillende thema’s: puberteit en lichamelijke veranderingen, veilig vrijen en voorbehoedsmiddelen, relaties, weerbaarheid, identiteit (seksuele vorming).

RSV in de tweede graad
Tijdens de projectdag van het 3de jaar komen verschillende aspecten van RSV aan bod. Zo is er een infosessie, zijn er op klasniveau spelen en wordt er ook aandacht besteed aan het thema ‘sexting’. Ook het toneel ‘Sexting’ wordt grondig nabesproken. Deze dag wordt volledig begeleid door de klassenleraar.

RSV in de derde graad
Voor de leerlingen van 5ASO is er het seminarie ‘goede minnaars’, waarin klasoverschrijdend wordt gewerkt rond RSV. Voor de leerlingen van 5TSO wordt gedurende een voormiddag een vormingspakket aangeboden door artsen in opleiding van de Universiteit Gent.

Activiteiten in het kader van ons alcohol-, drug- en gamepreventiebeleid
Als school hebben we ook een uitgebreid preventieplan rond de thema’s tabak, drugs, alcohol en gamen. Wij stemmen ons aanbod af op de richtlijnen van het Vigez.

Alcohol-en tabakspreventie in de eerste graad
In het eerste jaar plannen we het toneel ‘Smoor’ in het kader van tabakspreventie. In het tweede jaar ligt de focus op alcoholpreventie met de film ‘Afblijven’.

Alcohol-en tabakspreventie in de tweede graad
In het derde jaar volgen de leerlingen de workshop ‘drugstories’ waarbij er stilgestaan wordt bij de gevaren van drugs. In het vierde jaar staat het toneel ‘Black-out’ op het programma rond alcoholisme.

Alcohol-en tabakspreventie in de derde graad
In het vijfde jaar organiseren we samen met de klassenleraar de projectdag ‘Unplugged’ waarbij de leerlingen een getuigenis krijgen door een ex-alcoholist, en waarbij ook vaardigheden worden aangereikt om deze thema’s te bespreken, dit met ondersteuning van de preventiedienst van de stad ‘Aalst’.

In het zesde jaar komt Professor Hans Van Vlierberghe, leverspecialist UZ Gent, spreken over de lichamelijke gevolgen van alcohol. Nadien volgt een getuigenis van Vincent Leus over het verkeersongeval van zijn dochter Emilie.