In het tweede jaar doorlopen alle leerlingen een studiekeuzetraject. Dit traject start met een projectdag eind januari, waarop de leerlingen informatie aangeboden krijgen omtrent het schooleigen studieaanbod. Daarnaast gaan zij via projectwerking zelfstandig op zoek naar eigen interesses en talenten. Ook het CLB werkt mee aan deze projectdag door het geven van informatie omtrent het niet-schooleigen studieaanbod. In de lessen leefsleutels werken de leerlingen rond studiekeuze met de brochure “Op stap naar de 2de graad” van het CLB.

De leerlingen van 2 STV krijgen ook de kans om kennis te maken met het aanbod binnen TSO en BSO d.m.v. een bezoek aan VTI en DVM – HTB. Als ouder wordt u ook meegenomen in dit traject door de organisatie van een informatiemoment waar meer uitleg gegeven wordt over de mogelijke studierichtingen in de tweede graad. Het traject eindigt met een oudercontact (april) waarop het advies van de klassenraad besproken wordt.