Natuurwetenschappen 

 

Basis
3e
4e**
Verdiepte basis
3e
4e**
Specifiek gedeelte
3e
4e**
Godsdienst
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
5
5
LO
2
2
Engels*
3
3*
Biologie
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Frans
4
4
Chemie*
3*
2
MEV*
1
-
Geschiedenis
2
2
Fysica
2
3*
AV*
1
1
           
ICT*
1
1
           
Duits*
-
1*
           

 

* Keuze van de school : nieuwe benaming of 1u meer in studiejaar
** Vanaf schooljaar 2022-2023