Humane wetenschappen 

 

Basis
3e
4e**
Verdiepte basis
3e
4e**
Specifiek gedeelte
3e
4e**
Godsdienst
2
2
Nederlands
4
4
Kunstbeschouwing
1
2
LO
2
2
Engels*
3
3*
Filosofie
1
2
Wiskunde
4
4
Frans
4
4
Socio & psycho
3
3
Biologie
1
1
Geschiedenis
2
2
     
Chemie
1
1
           
Fysica
1
1
           
Aardrijkskunde
1
1
           
MEV*
1
-
           
AV*
1
-
           
ICT*
1
1
           

 

* Keuze van de school : nieuwe benaming of 1u meer in studiejaar
** Vanaf schooljaar 2022-2023