Start schooljaar 2021 Ė 2022

Beste ouder, beste leerling

Wij gaan samen met jullie de toekomst tegemoet!
Elke leerling van het derde tot en met het zesde jaar secundair onderwijs beschikt binnenkort over zijn persoonlijke laptop.Onze visie

1. Voordelen van SVI-laptops

Wat zien wij als voordelen van het gebruik van een laptop in de klas?
* Informatie kritisch leren opzoeken via internet
* Nieuwe technologie leren gebruiken (meer dan enkel sociale media)
* Leerlingen kunnen thuis samenwerken aan oefeningen met andere leerlingen
* Er kan tijdens de lessen efficiŽnter gewerkt worden
* Delen van de leerstof kunnen thuis opnieuw bekeken en ingeoefend worden
* Identieke mogelijkheden voor elke leerling (zowel op school als thuis)
* Een hedendaagse pedagogische visie

2. Hetzelfde SVI-toestel voor iedereen
De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. Om die reden staan we leerlingen niet toe een laptop van thuis te gebruiken. Deze keuze komt voort uit enkele bedenkingen.
* Bij een defect aan de laptop krijgt de leerling een gelijkaardig reservetoestel in bruikleen, zodat hij/zij verder kan met een vertrouwd toestel. Dit garandeert continuiteit, wat uiterst belangrijk is in een les, bij een toets of tijdens een examen
* Een stevig toestel voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren om schadegevallen te beperken
* Vlotter klasverloop door gelijke softwareversies
* Leerlingen kennen elkaars toestel en helpen elkaar
* Een service voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling,...)
* Men krijgt een scherpe aankoopprijs voor een kwalitatief toestel
* Iedereen identieke software zodat in de klas geen tijd wordt verspild met anders werkende programmaís
* Geen afgunst tussen leerlingen
* elk toestel is uitgerust met een sterke wifi-kaart om vlot dataverkeer te garanderen
* Niet alle ouders zijn in de mogelijkheid hun zoon of dochter te helpen bij een defect van een eigen toestel, daarom neemt de school deze bekommernis volledig over door gestandaardiseerd te werken met alle leerlingen

3. Het engagement van de school
Een laptop is een extra en zware kost. Die trachten wij te compenseren door andere kosten te beperken. Maar ook voor ons is dit een groeiproces waarin wij, met hulp van de ouders, elk jaar willen bijleren. Voordelen die we sowieso al herkennen:
* Streven naar minder kopieŽn
* Digitale leerboeken en invulschriften die steeds up-to-date zijn
* Steeds meer lespakketten die met de laptop werken
* Extra troef tijdens de lessen informatica

Daarnaast willen wij onze leerlingen extra competenties meegeven.
* Vaardigheden in ICT
* Vertrouwdheid met de nieuwe media
* Kritisch omgaan met digitale bronnen

Dit alles gaat niet van de ene op de andere dag. Om dit proces in goede banen te leiden, heeft de directie een groep mensen bij elkaar gebracht die zich inzetten op dit specifiek terrein.
* Een IT-coŲrdinator die de eindverantwoordelijkheid opneemt. Hij wordt bijgestaan door verschillende medewerkers
* Medewerkers die de laptop-helpdesk bemannen en het aanspreekpunt zijn voor de leerlingen en ouders bij alle problemen. Zij staan in voor de herstellingen, herinstallaties van software en de uitwisseling voor de vervangtoestellen. Zij zijn de hele dag aanspreekbaar voor alle leerlingen, zowel tijdens lesuren als tijdens speeltijden
* Via Smartschool kunnen leerlingen en ouders deze personen contacteren
* Een medewerker van Signpost, onze partner in het hele laptopverhaal. Zij zijn steeds bereikbaar op werkdagen van 9.00u tot 17.00u. en bieden ondersteuning bij het installeren van softwarepakketten

4. Herstelling tijdens vakantie
De werkwijze voor een herstelling tijdens een vakantie vind je in onderstaande brochure.
Herstelling tijdens vakantie