Vier leslokalen (vroegere kleuterklassen) en de aanpalende vroegere kleuterspeelplaats worden verbouwd tot een polyvalente zaal die zal gebruikt worden als refter, studiezaal en openleercentrum.OPENLEERCENTRUM

Om beter te kunnen inspelen op de vernieuwde onderwijsmethodes, heeft onze school een openleercentrum gebouwd. De modernisering van het secundair onderwijs wil de studiekeuze langer uitstellen, wat een andere aanpak van onderwijs vereist. De nadruk verschuift van het klassikaal lesgeven naar de meer individuele leerlingenbegeleiding, waarbij uitdagen en remediŽren centraal staan. Het openleercentrum maakt een meer gedifferencieerde aanpak mogelijk, en geeft de leerlingen de mogelijkheid om actiever en zelfstandiger mee te werken aan hun leerproces.

REFTER / STUDIE


Door de bouw van een nieuwe refter is het mogelijk de leerlingen een warme maaltijd aan te bieden.
Buiten de middagpauze wordt de refter ook gebruikt als studiezaal waar de leerlingen terecht kunnen bij afwezigheid van leerkrachten, of tijdens de proefwerken.

WETENSCHAPSLOKALEN

Aangezien leerlingen steeds meer zelf moeten experimenteren in plaats van te kijken naar de demonstratieproeven door de leerkracht vooraan, heeft de school de wetenschapslokalen verbouwd zodat ook de leerling aan ingerichte labotafels kan werken.
Ook de vloer, plafond, raamwerk, verlichting en ventilatiesysteem werden vernieuwd.