Sociale en technische wetenschappen

Profiel:

Je bent sociaal ingesteld, je kan je inleven in de gevoelswereld van anderen en je wil je sociale vaardigheden verder ontwikkelen
Je hebt interesse voor wetenschappen: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen
Je kan goed samenwerken
Je bent creatief
Je hebt interesse voor voeding, zowel theoretisch als praktisch
Je hebt aandacht voor een goede studiemethode
Je kan gestructureerd werken
Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken
Je kan denkend handelen en handelend denken
Je hebt respect voor jezelf, je materiaal en elkaar

Leerinhouden:

In de studierichting STW verkennen leerlingen de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en hun eigen positie daarbinnen.
De naam “Sociale en Technische Wetenschappen” is niet toevallig gekozen. Deze drie woorden hebben in deze studierichting elk hun betekenis.

SOCIAAL
De sociale mens = de mens die zich bij al zijn activiteiten bekommert om het welzijn van de medemens.
TECHNISCHE
Het geheel van bewerkingen, nodig om producten tot stand te brengen heet technische handelingen. (praktijk)
WETENSCHAPPEN
De mens handelt niet zomaar lukraak, maar bedenkt alles goed vooraf. Daarom heeft de mens nood aan wetenschappelijke kennis.
De leerlingen werken aan volgende competenties:
• Binnen een welomschreven opdracht sociaal wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken.
• Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit of maaltijd voor een groep organiseren.
• Binnen een welomschreven opdracht iets mondeling presenteren voor een groep.
• Eigen studieloopbaan in handen nemen.

Later:

Wat kan je verder studeren na deze studierichting?
Gezondheidszorg: verpleegkunde, ergotherapie, logopedie, audiologie, …
Onderwijs: kleuter, lager en secundair onderwijs
Sociale sector: sociaal werk, orthopedagogie, toegepaste psychologie, …
Productie- en distributiesector: facilitaire dienstverlening, voedings- en dieetkunde, milieuzorg, voedselbehandeling, …
Politieschool
...

 

5STW

6STW

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Sociale wetenschappen

4

4

Informatica

0

0

Integrale opdrachten*

6

6

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

4

4

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

TOTAAL

32

32

*Integrale opdrachten: huishoudkunde + natuurwetenschappen + expressie + voeding