Lichamelijke opvoeding en sport

Profiel:

Je bent zeer sportief ingesteld en je wil die sportieve vaardigheden verder ontwikkelen in teamverband
Je hebt interesse voor natuurwetenschappen
Je kan goed samenwerken
Je hebt een groot doorzettingsvermogen
Je werkt aan een goede studiemethode
Je hebt goede sociale vaardigheden
Je bent gemotiveerd voor theoretische én sportvakken
Je ontwikkelt eigen doelen i.v.m. sport- en leerprestaties

Leerinhouden:

In de tweede graad krijg je 9 uur lichamelijke opvoeding en sport.
De specifieke vakken zijn: atletiek, balsporten, gymnastiek, omnisport, zwemmen, ritmische en expressieve vorming.
In de derde graad krijg je een degelijke theoretische en praktische opleiding om jongeren op een verantwoorde wijze bij hun sportbeoefening te begeleiden. De geintegreerde proef op het einde van het zesde jaar combineert deze drie pijlers: eigen sportiviteit, theoretische onderbouw en verantwoord leiderschap.
De bijzondere vakken zijn: bewegingsagogiek, LOS en maatschappij, toegepaste biologie, toegepaste fysica, toegepaste chemie, psychologie.

Specifieke aandachtspunten:

Leerlingen uit een ASO-richting moeten gemotiveerd zijn om een sportrichting te volgen.
Bij instroom vanaf het 4de jaar worden er eind augustus praktische proeven afgenomen om het niveau van de sportieve prestaties te bepalen.
Van leerlingen die ingeschreven zijn in een sportrichting wordt verondersteld dat ze zowel medisch, motorisch als fysiek geschikt zijn om aan sport te doen, bij voorkeur geattesteerd door een arts.

Later:

Wat zijn de meest gekozen opleidingen na deze studierichting?
Gezondheidszorg: verpleegkunde, ergotherapie, kinesitherapie, logopedie, orthopedie, dieetleer, podologie, medische beeldvorming, …
Onderwijs: secundair, lager of kleuteronderwijs
Sense of zevende specialisatiejaar: sport en vrijetijdsanimatie, leefgroepen- en internaatwerking, …
Politieschool, Opleiding bij defensie

Normen:

Normen waar de leerlingen van Lichamelijke Opvoeding en Sport aan moeten voldoen:

Zwemmen 5LOSP jongens
Zwemmen 5LOSP meisjes
Zwemmen 6LOSP jongens
Zwemmen 6LOSP meisjes

Atletiek 5LOSP jongens
Atletiek 5LOSP meisjes
Atletiek 6LOSP jongens
Atletiek 6LOSP meisjes

 

5LOSP

6LOSP

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Informatica

0

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

0

0

Natuurwetenschappen

0

0

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

0

0

Sport

7

7

Sport- Bewegingsagogiek

2

2

Sport- LOS en maatschappij

1

1

Sport- Psychologie

1

1

Toegepaste biologie

4

4

Toegepaste chemie

1

1

Toegepaste fysica

1

1

Wiskunde

2

2

TOTAAL

32

32