Humane wetenschappen

Profiel:

Wat verwachten we van jou in deze studierichting?
Je bent emotioneel en sociaal intelligent
Je hebt interesse in cultuur, de mens en de maatschappij wereldwijd
Je kan creatief denken
Je bezit communicatieve vaardigheden
Je toont interesse voor de actualiteit
Je wil meer inzicht krijgen in de wereld op een kritische manier waarbij je uiting kan geven aan je persoonlijk standpunt
Je kan en wil actief luisteren naar de mening van anderen
Je kan goed samenwerken

Later:

Wat zijn de meest gekozen opleidingen na deze studierichting?
Onderwijs
Sociaal werk
Logopedie/ Ergotherapie/Orthopedagogie
Verpleegkunde/vroedkunde
Pedagogie/ Psychologie/ Pedagogie van het jonge kind
Criminologische wetenschappen
Communicatiewetenschappen
GeschiedenisBekijk hier de infobrochure

Lessentabel:

 

 5HUW

 6HUW

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

0

0

Chemie

0

0

Cultuurwetenschappen

3

3

Duits

1

1

Engels

2

2

Esthetica

1

1

Frans

4

3

Fysica

0

0

Gedragswetenschappen

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

0

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

0

0

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

1

Seminarie

1

1

Seminarie humane wet.

0

1

Wiskunde

3

3

Totaal

32

32