Lessentabel 1ste leerjaar A

Lessentabel 2de leerjaar A

Lessentabel Doorstroomgericht Grieks Latijn

Lessentabel Doorstroomgericht Latijn

Lessentabel Doorstroomgericht Economische wetenschappen

Lessentabel Doorstroomgericht Humane wetenschappen

Lessentabel Doorstroomgericht Maatschappij en welzijnswetenschappen

Lessentabel Doorstroomgericht Moderne Talen

Lessentabel Doorstroomgericht Natuurwetenschappen

Lessentabel Doorstroom/Arbeidsgericht Maatschappij en welzijn

Lessentabel Doorstroom/Arbeidsgericht Sport

Lessentabel Economie

Lessentabel Humane Wetenschappen

Lessentabel Latijn

Lessentabel Lichamelijke Opvoeding en Sport

Lessentabel Sociaal Technische Wetenschappen

Lessentabel Wetenschappen


Lessentabel 1ste leerjaar A - Algemene vorming

VAK

AANTAL UUR

Frans

4

Nederlands

4

Wiskunde

4

Techniek

2

Natuurwetenschappen

2

Aardrijkskunde

2

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Mens en samenleving

2

Muziek

2

Lichamelijke opvoeding

2


Lessentabel 1ste leerjaar A - Differentiatie

KLASSIEK

THEORETISCH VERKENNEND

Latijn

4 uur

FRA op maat

1 uur

Leven en leren - Titularisuur

1 uur

WIS op maat

1 uur

ICT

1 uur

NED op maat

1 uur

ICT

1 uur

Leven en leren - Titularisuur

1 uur

Verkennende projecten

1 uur


Lessentabel 2de leerjaar A - Algemene vorming

VAK

AANTAL UUR

Nederlands

4

Wiskunde

4

Frans

3

Beeld

2

Engels

2+1 (niet voor GRLA)

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Techniek

2

Aardrijkskunde

1

Natuurwetenschappen

1


Lessentabel 2de leerjaar A - Basisoptie Klassieke Talen Latijn

VAK

AANTAL UUR

Basisoptie - 5 uur

Latijn

5

Differentiatie - 2 uur

ICT

1

Wetenschappen

1


Lessentabel 2de leerjaar A - Basisoptie Klassieke Talen Latijn-Grieks

VAK

AANTAL UUR

Basisoptie - 5 uur

Latijn

4

Grieks

1

Differentiatie - 2 uur

Grieks

2

ICT

1


Lessentabel 2de leerjaar A - Basisoptie Economie en Organisatie

VAK

AANTAL UUR

Basisoptie - 5 uur

Economie en organisatie

5

Differentiatie - 2 uur

ICT

1

Frans op maat

1


Lessentabel 2de leerjaar A - Basisoptie Maatschappij en Welzijn

VAK

AANTAL UUR

Basisoptie - 5 uur

Maatschappij en welzijn (Psychologie Sociologie – Natuur)

3

Sociale maatschappelijke en culturele vorming - toepassingsgericht

2

Differentiatie - 2 uur

ICT

1

Frans op maat

1


Lessentabel 2de leerjaar A - Basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen

VAK

AANTAL UUR

Basisoptie - 5 uur

Taalproject moderne talen

2

Natuurwetenschappen (Fysica Chemie biologie)

3

Differentiatie - 2 uur

ICT

1

Frans op maat

1


Lessentabel 2de leerjaar A - Basisoptie Sport

VAK

AANTAL UUR

Basisoptie - 5 uur

Sport Praktijk (atletiek gymnastiek ritmische vorming & dans doelspelen terugslagspelen zwemmen)

2

Natuurwetenschappen (Fysica Chemie biologie)

3

Differentiatie - 2 uur

ICT

1

Frans op maat

1


Lessentabel Grieks-Latijn
Basis
3e
4e**
Verdiepte basis
3e
4e**
Specifiek gedeelte
3e
4e**
Godsdienst
2
2
Nederlands
4
4
Grieks
4
4
LO
2
2
Engels
2
2
Latijn
4
4
Biologie
1
1
Frans
3
3
Wiskunde
4
5
Aardrijkskunde
1
1
Chemie
1
1
 
MEAV
1
-
Fysica
1
1
 
ICT*
1
1
Geschiedenis
2
2
 
* Keuze van de school : nieuwe benaming of 1u meer in studiejaar
** Vanaf schooljaar 2022-2023

Lessentabel Latijn
Basis
3e
4e**
Verdiepte basis
3e
4e**
Specifiek gedeelte
3e
4e**
Godsdienst
2
2
Nederlands
4
4
Latijn
5
5
LO
2
2
Engels
2
3*
Wiskunde
5
5
Biologie
1
1
Frans
4*
3
     
Aardrijkskunde
1
1
Chemie
1
2*
     
MEAV
1
-
Fysica
2*
1
     
ICT*
1
1
Geschiedenis
2
2
     
Duits*
-
1
           
* Keuze van de school : nieuwe benaming of 1u meer in studiejaar
** Vanaf schooljaar 2022-2023

Lessentabel Economische wetenschappen
Basis
3e
4e**
Verdiepte basis
3e
4e**
Specifiek gedeelte
3e
4e**
Godsdienst
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
5
5
LO
2
2
Engels*
3
3*
Economie
4
4
Biologie
1
1
Frans
4
4
     
Chemie
1
1
Geschiedenis
2
2
     
Fysica
1
1
           
Aardrijkskunde
1
1
           
MEV*
1
-
           
AV*
1
1
           
ICT*
1
1
           
Duits*
-
1
           
* Keuze van de school : nieuwe benaming of 1u meer in studiejaar
** Vanaf schooljaar 2022-2023

Lessentabel Humane wetenschappen
Basis
3e
4e**
Verdiepte basis
3e
4e**
Specifiek gedeelte
3e
4e**
Godsdienst
2
2
Nederlands
4
4
Kunstbeschouwing
1
2
LO
2
2
Engels*
3
3*
Filosofie
1
2
Wiskunde
4
4
Frans
4
4
Socio & psycho
3
3
Biologie
1
1
Geschiedenis
2
2
     
Chemie
1
1
           
Fysica
1
1
           
Aardrijkskunde
1
1
           
MEV*
1
-
           
AV*
1
-
           
ICT*
1
1
           
* Keuze van de school : nieuwe benaming of 1u meer in studiejaar
** Vanaf schooljaar 2022-2023

Lessentabel Maatschappij en welzijnswetenschappen
Basis
3e
4e**
Verdiepte basis
3e
4e**
Specifiek gedeelte
3e
4e**
Godsdienst
2
2
Nederlands
4
4
Inleiding filosofie
1
2
LO
2
2
Engels*
2
3*
Socio & psycho
5
5
Wiskunde
4
4
Frans*
4*
3
     
Biologie
1
1
Geschiedenis
2*
2*
     
Chemie
1
1
ICT*
1
1
     
Fysica
1
1
           
Aardrijkskunde
1
1
           
MEV*
1
-
           
AV*
1
1
           
* Keuze van de school : nieuwe benaming of 1u meer in studiejaar
** Vanaf schooljaar 2022-2023

Lessentabel Moderne Talen
Basis
3e
4e**
Verdiepte basis
3e
4e**
Specifiek gedeelte
3e
4e**
Godsdienst
2
2
Wiskunde
4
4
Nederlands
5
4
LO
2
2
Chemie
1
2*
Communicatiewetenschap
1
2
Aardrijkskunde
1
1
Fysica
2*
1
Frans
5
4
Biologie
1
1
Geschiedenis
2
2
Engels
3
3
MEV*
1
-
      Duits
-
2
AV*
1
1
           
ICT*
1
1
           
Economie*
1
1
           
* Keuze van de school : nieuwe benaming of 1u meer in studiejaar
** Vanaf schooljaar 2022-2023

Lessentabel Natuurwetenschappen
Basis
3e
4e**
Verdiepte basis
3e
4e**
Specifiek gedeelte
3e
4e**
Godsdienst
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
5
5
LO
2
2
Engels*
3
3*
Biologie
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Frans
4
4
Chemie*
3*
2
MEV*
1
-
Geschiedenis
2
2
Fysica
2
3*
AV*
1
1
           
ICT*
1
1
           
Duits*
-
1*
           
* Keuze van de school : nieuwe benaming of 1u meer in studiejaar
** Vanaf schooljaar 2022-2023

Lessentabel Maatschappij en welzijn
Basis
3e
4e**
Verdiepte basis
3e
4e**
Specifiek gedeelte
3e
4e**
Godsdienst
2
2
Wiskunde
3
3
Maatschappij en welzijn
11
11
LO
2
2
Natuurwetenschap
2
2*
     
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
     
MEV*
1
-
Nederlands
4
4
     
AV*
-
2
Engels
2
2
     
ICT*
1
1
Frans*
3*
2
     
* Keuze van de school : nieuwe benaming of 1u meer in studiejaar
** Vanaf schooljaar 2022-2023

Lessentabel Sport
Basis
3e
4e**
Verdiepte basis
3e
4e**
Specifiek gedeelte
3e
4e**
Godsdienst
2
2
Wiskunde
3
3
Sport-begeleiding
12
14
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschap
2
2*
     
MEV*
1
-
Geschiedenis
1
1
     
AV*
1
1
Nederlands
4
4
     
ICT*
1
1
Engels
2
2
     
      Frans*
3*
2
     
* Keuze van de school : nieuwe benaming of 1u meer in studiejaar
** Vanaf schooljaar 2022-2023

Lessentabel Economie

 

 4ECA

 4ECB

 5ECMT

 5ECWI

 6ECMT

 6ECWI

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

Biologie

1

1

0

1

0

1

Chemie

1

1

0

1

0

1

Duits

1

1

2

1

3

1

Economie

4

4

5

4

4

4

Engels

3

2

3

2

3

2

Esthetica

0

0

1

1

1

1

Frans

4

4

4

3

4

3

Fysica

1

1

0

1

0

1

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

Informatica

1

1

0

0

0

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

0

0

0

0

Natuurwetenschappen

0

0

2

0

2

0

Nederlands

4

4

4

4

4

4

Plastische opvoeding

0

0

0

0

0

0

Seminarie

0

0

1

1

1

1

Wiskunde

4

5

3

6

3

6

Totaal

32

32

32

32

32

32

Lessentabel Humane Wetenschappen

 

 4HUW

 5HUW

 6HUW

Aardrijkskunde

1

1

1

Biologie

1

0

0

Chemie

1

0

0

Cultuurwetenschappen

2

3

3

Duits

1

1

1

Engels

2

2

2

Esthetica

0

1

1

Frans

4

4

3

Fysica

1

0

0

Gedragswetenschappen

3

3

3

Geschiedenis

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

Informatica

1

0

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

0

0

Natuurwetenschappen

0

2

2

Nederlands

4

4

4

Plastische opvoeding

0

1

1

Seminarie

0

1

1

Seminarie humane wet.

0

0

1

Wiskunde

4

3

3

Totaal

32

32

32

Lessentabel Latijn

 

 4LAT

 4GRLA A

 4GRLA B

 5LAWI

 5LAWE

 5GRLA

 6LAWI

 6LAWE

 6GRLA

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Biologie

1

1

1

1

2

0

1

1

0

Chemie

1

1

1

1

2

0

1

2

0

Duits

1

1

0

1

0

1

1

0

1

Engels

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Esthetica

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Frans

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Fysica

1

1

1

1

2

0

1

2

0

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Grieks

0

4

4

0

0

4

0

0

4

Informatica

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Latijn

5

4

4

4

4

4

4

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Natuurwetenschappen

0

0

0

0

0

2

0

0

2

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Plastische opvoeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Seminarie

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Wiskunde

5

4

5

6

4

3

6

4

3

Totaal

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Lessentabel Lichamelijke Opvoeding en Sport

 

4LOSP

5LOSP

6LOSP

Aardrijkskunde

1

1

1

Engels

2

2

2

Frans

3

2

2

Geschiedenis

1

1

1

Godsdienst

2

2

2

Informatica

1

0

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

0

0

Natuurwetenschappen

4

0

0

Nederlands

4

4

4

Plastische opvoeding

1

0

0

Sport

7

7

7

Sport- Bewegingsagogiek

0

2

2

Sport- LOS en maatschappij

0

1

1

Sport- Psychologie

0

1

1

Toegepaste biologie

0

4

4

Toegepaste chemie

0

1

1

Toegepaste fysica

0

1

1

Wiskunde

3

2

2

TOTAAL

32

32

32

Lessentabel Sociaal Technische Wetenschappen

 

 

4STW

5STW

6STW

Aardrijkskunde

 

1

1

1

Engels

 

2

2

2

Frans

 

3

3

3

Geschiedenis

 

1

1

1

Godsdienst

 

2

2

2

Sociale wetenschappen

 

3

4

4

Informatica

 

1

0

0

Integrale opdrachten*

 

7

6

6

Lichamelijke opvoeding

 

2

2

2

Natuurwetenschappen

 

3

4

4

Nederlands

 

4

4

4

Wiskunde

 

3

3

3

TOTAAL

 

32

32

32

*Integrale opdrachten: huishoudkunde + natuurwetenschappen + expressie + voeding

Lessentabel Wetenschappen

 

 4WET

 5WEWI

 5MTWE

 6WEWI

 6MTWE

Aardrijkskunde

1

1

1

2

2

Biologie

2

2

2

1

1

Chemie

2

2

2

2

2

Duits

1

1

2

1

2

Engels

3

2

3

2

3

Esthetica

0

1

1

1

1

Frans

4

3

4

3

4

Fysica

2

2

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

Informatica

1

0

0

0

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

0

0

0

0

Nederlands

4

4

4

4

4

Plastische opvoeding

0

0

0

0

0

Seminarie

0

1

1

1

1

Wetenschappen-wiskunde

0

1

0

1

0

Wiskunde

5

6

4

6

4

Totaal

32

32

32

32

32