De studiebegeleiding op school bestaat uit een team leerkrachten uit verscheidene vakgebieden. Na een cursus van 3 lessen rond ‘leren leren’ gaat de begeleiding van start. De leerkrachten helpen in een team van twee de leerling bij het maken en nakijken van samenvattingen en het zoeken naar en hanteren van een geschikte studiemethode.

Studiebegeleiding op school is een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom maakt het SOS-team graag een aantal duidelijke afspraken in samenspraak met de leerling en ouders.