Vertrouwensleerlingen (IKS)
De IKS-leerlingen zijn leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar die het welbevinden van alle leerlingen op school bevorderen, de zogenaamde vertrouwensleerlingen. In het 4de jaar krijgen deze leerlingen een opleiding in verband met sociale vaardigheden. Deze kunnen ze dan in de volgende jaren actief gebruiken tijdens het onthaal van de nieuwe leerlingen, het peter- en meterschap van het 1ste jaar, vertrouwelijke gesprekken, de organisatie van de anti-pestdag, de opendeurdag ... Zij zorgen voor de eerste opvang en verwijzen door indien nodig.

Interne Leerlingen Begeleiding (ILB)


Naast onze samenwerking met het CLB (= Centrum voor Leerlingenbegeleiding uit Aalst) beschikt onze school ook over een cel Interne Leerlingenbegeleiding (= ILB). Dit ILB bestaat uit leerkrachten die beschikbaar zijn om leerlingen met leerproblemen en socio-emotionele problemen zoals conflicten, verlies, faalangst, stress ... te helpen. Ze zorgen voor de eerste opvang en verwijzen door indien nodig.


Pestactieplan


Pesten is een pest, en daar wil onze school iets aan doen. Zowel preventief als actief. Een pestvrije school bestaat niet, hierover hoeven we ons geen illusies te maken. Toch willen we de uitdaging aangaan om op alle manieren pesten te vermijden en te bestrijden. Daarom heeft de school een anti-pestbeleid uitgewerkt. Dit kan je hier bekijken.