Latijn

Profiel:

 Latijn (wiskunde 5u)

 Grieks-Latijn A (wiskunde 4u)
Grieks-Latijn B (wiskunde 5u)
Nieuw!

Wat verwachten we van jou in deze studierichting?

Je wil je verdiepen in het menselijk erfgoed uit de Romeinse en Griekse beschaving
Je hebt een grote literaire belangstelling
Je wil met je kennis van de oude talen een beter zicht krijgen in de moderne talen
Je waardeert taal als drager van cultuur
Je hebt doorzettingsvermogen en aandacht voor een goede studiemethode
Je kan goed redeneren, abstraheren en probleemoplossend denken
Je wil problemen uit diverse domeinen kritisch analyseren en zoeken naar zinvolle methoden om deze problemen op te lossen

 Je hebt interesse en aanleg voor wiskunde en wetenschappen

 Je hebt interesse en aanleg voor talen


Later:

 Latijn-Wiskunde
Latijn-Wetenschappen

 Grieks-Latijn)

Wat zijn de meest gekozen opleidingen na deze studierichting?

Rechten/ Criminologische wetenschappen
Psychologie/ Pedagogie

Handelsingenieur/ Toegepaste economische wetenschappen
Geneeskunde/ Tandheelkunde/ Farmaceutische wetenschappen
Bio-ingenieurswetenschappen
Ingenieurswetenschappen
Exacte wetenschappen

Taal- en letterkunde
Communicatiewetenschappen
Onderwijs

 

 

 

 4LAT

 4GRLA A

 4GRLA B

Aardrijkskunde

1

1

1

Biologie

1

1

1

Chemie

1

1

1

Duits

1

1

0

Engels

2

2

2

Esthetica

0

0

0

Frans

3

3

3

Fysica

1

1

1

Geschiedenis

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

Grieks

0

4

4

Informatica

1

0

0

Latijn

5

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

0

0

Natuurwetenschappen

0

0

0

Nederlands

4

4

4

Plastische opvoeding

0

0

0

Seminarie

0

0

0

Wiskunde

5

4

5

Totaal

32

32

32