Eerste leerjaar A

In het eerste leerjaar A krijg je 33 lestijden per week: 28 lestijden gemeenschappelijke basisvorming en 5 lestijden keuzegedeelte.

In het keuzegedeelte worden klemtonen gelegd in functie van de studierichtingen van de 2de en 3de graad. Het is de bedoeling dat je meer inzicht krijgt in de eigenheid van de studierichting en uiteraard ook in je eigen aanleg en interesse.
• Keuze Latijn:
De inzichtelijke basis wordt geleverd door klassieke studiën.
• Keuze moderne wetenschappen
De inzichtelijke basis wordt versterkt door extra uren Nederlands, Frans en wiskunde, die toelaten het programma in een groter aantal lesuren uit te werken en in te oefenen.
• Keuze sociale en technische vorming:
De richting “sociale en technische vorming” biedt een combinatie van mens- en natuurwetenschappen aan. Daardoor krijgen jongeren met een meer praktische geest een boeiende en brede opleiding. Algemene vorming wordt hier immers afgewisseld met een ruime technische vorming via specifieke vakken. “Hoofd, hart en handen” komen in deze richting op evenwaardige wijze aan bod.

Je verwerft sociale vaardigheden via het vak leefsleutels. Hierin wordt de groei naar volwassenheid begeleid door middel van speelse technieken. Een aantal van de thema's die aan bod komen zijn: leren leren, allerlei studietips en studiemethodes, naar elkaar leren luisteren, puberteit, omgaan met groepsdruk, assertiviteit,...

Je verwerft de ICT-basisvaardigheden en je wordt vertrouwd met het gebruik van de computer. De school werkt vanaf het schooljaar 2014-2015 met een digitaal schoolplatform Smartschool. Met digitale software ondersteunen we het leerproces door gebruik te maken van ICT-hulpmiddelen.

 

 

Latijn

Moderne
Wetenschappen

Sociale en
Technische Vorming

Taal en Cultuur

Frans

4

6

5

Geschiedenis

1

1

1

Klassieke Studiën

5

-

-

Nederlands

5

6

6

S.T.E.M.

Natuurwetenschappen

2

2

2

Techniek

2

2

2

Wiskunde

4

6

5

Maatschappij en Welzijn

Aardrijkskunde

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

2

Sociale en Technische Vorming

-

-

2

Kunst en Creatie

Muzikale Opvoeding

1

1

1

Plastische Opvoeding

2

2

2

 

Leefsleutels

1

1

1

 

Totaal

33

33

33